ยินดีต้อนรับสู่ระบบส่งงาน
Version 3.0
  • เพิ่มระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น (Google Authenticator) โดยนักศึกษาสามารถเปิดได้ที่เมนู " ยืนยันตัว 2 ชั้น "
Version 2.1
  • เพิ่มระบบแสดงความคิดเห็นในแต่ละ LAB
  • เพิ่มระบบแสดงผลเปอร์เซ็นต์การอัพโหลด (Upload Progress)
  • เพิ่มหน้าต่างแสดงผลการอัพโหลด
  • แก้ไขระบบตรวจสอบการแจ้งเตือนการบ้านให้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง
Version 2.0
  • เพิ่มระบบแสดงผลแค่วิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่เท่านั้น
  • เพิ่มระบบแจ้งเตือนการบ้าน