งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018

วันที่โพส: 2018-07-23 21:20:38


วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ครูขวัญดารินทร์ จิตหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะครู นักเรียนระดับชั้น ปวช. นักศึกษาระดับชั้น ปวส. เข้าร่วมชมนิทรรศการ และนำผลงานนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ไปแสดงในงานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 Roodshow รอบภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต


กลับจำนวนทั้งหมด 47 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com