การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประจำปี 2561

วันที่โพส: 2018-08-09 09:58:43


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ "ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบสแกนบัตร (RFID)" ให้กับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงาน การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน


กลับจำนวนทั้งหมด 8 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com