ประชุมพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

วันที่โพส: 2018-09-20 12:19:41


ประชุมพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้อง Smart Class Room ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1


กลับจำนวนทั้งหมด 7 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com