สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่โพส: 2019-06-01 10:19:57


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Videoconference สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ถ่ายทอด ห้อง Videoconference แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


กลับจำนวนทั้งหมด 20 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com