โครงการอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC

วันที่โพส: 2019-06-19 10:41:49


เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 คณะครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้า่ร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


กลับจำนวนทั้งหมด 26 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com