สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าศึกษาดูงาน

วันที่โพส: 2020-02-07 11:24:21


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าศึกษาดูงาน ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน


กลับจำนวนทั้งหมด 12 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com