กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่โพส: 2018-02-01 11:08:03


เมื่อวันที่ 13 – 15 มกราคม 2561 นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมสำหรับกลุ่มลูกเสือวิสามัญและกองลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือพี่เลี้ยงร่วมกำกับดูแลนักเรียนนักศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


กลับจำนวนทั้งหมด 102 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com