วันเสาร์ที่ 4 ต.ค. 2563 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 2563 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประถมนิเทศการออกฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563