ตำแหน่งที่ตั้ง
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
      เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
      โทร. 053-217708
        facebook : https://www.facebook.com/itcmtc
        Id Line : -
ตำแหน่งที่ตั้ง