ผลงาน เกียรติยศ

NCU Mobile App 2

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน NCU Mobile 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รายละเอียด

Thailand best skills

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสุดยอดอาชีวศึกษา (Thailand Best Skills) ระดับประเทศ

รายละเอียด

NSC

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่

รายละเอียด

VEC Innovation

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

Word press

รางวัลชนิเลิศการแข่งขัน Word Press ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

รายละเอียด

VEC InNOvation

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วก.จอมทอง

รายละเอียด