กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

วันที่โพส: 2018-07-23 20:36:37


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศถวาย ณ วัดศรีเกิด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักและปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม รักวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีความคิดที่ดี มีจิตใจใฝ่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เกิดข้อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันเข้าพรรษา และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้มีความมั่นคงสืบไป


กลับจำนวนทั้งหมด 31 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com