สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครูช่างและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพส: 2019-06-13 11:35:08


สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูช่างและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่าง พร้อมกัน ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและเหล่าเทพ โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี เสร็จพิธีบวงสรวง เป็นพิธีครอบครูช่าง และเจิมหน้า เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา พร้อมกันที่บริเวณพิธีโรงอาหาร เริ่มพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้โอวาท เวลา 10.30 น. หลังเสร็จพิธีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมตามแผนกช่างของตนเอง


กลับจำนวนทั้งหมด 81 รายการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Information Technology Of Chiangmai Technology College
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : rungsiyanon@gmail.com